Znaczenie przynależności do wspólnoty

Jedną z ważniejszych potrzeb młodych ludzi jest potrzeba przynależności do grupy rówieśniczej. Uczniowie w wieku 10-12 lat szukają akceptacji, wsparcia kolegów i koleżanek. Interesują się tym samym co ich rówieśnicy. Są gotowi do określenia wspólnych celów i podejmowania wynikających z nich zadań. Potrafią nawet zrezygnować z indywidualnych celów, zamiarów na rzecz tych, które grupa uznała za istotne. Funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym daje jednostce poczucie bezpieczeństwa, a między członkami grupy tworzy się specyficzna więź, która sprawia, ze grupa staje się spoista, zwarta, zdolna do skutecznego działania.Dzięki więzi grupowej kształtuje się też poczucie solidarności. Uczniowie są więc zdolni do tworzenia wspólnoty, której członków łączy relacja solidarności, co przejawia się tym, że wspierają się, współdziałają i wspólnie ponoszą odpowiedzialność. Grupa rówieśnicza uczy pojęć, takich jak: zobowiązanie, lojalność, odpowiedzialność za przyjaciela i za grupę. Rozwija takie uczucia jak: pragnienie chronienia przyjaciół, chęć dzielenia się z nimi radością i troskami.Twórzmy wspólnoty 🙂Kulczyk Fundation, Efekt Domina

 

 

 

Link do Strony:

 Znaczenie przynależności do wspólnoty

Wróć Do Strony głównej

26 marca 2014