TERAPIA RĘKI

 
Terapia ręki jest działaniem skierowanym na rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka. Terapia jest przeznaczona dla dzieci, które mają m.in: zaburzenia napięcia mięśniowego, zaburzenia precyzji ruchu (trudności w drobnych ruchach), brak koordynacji ruchów kończyn górnych, zaburzenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, opóźnienia w zakresie czynności samoobsługowych, zaburzenia zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty
LOGOPEDYCZNA OFERTA 

 

 • Korekta wad wymowy

 • Konsultacja dla rodziców odnośnie stymulowania rozwoju mowy i komunikacji

 • Terapia wad wymowy

 • Rozwijanie mowy i umiejętności komunikacyjnych 

 • Terapia opóźnionego rozwoju mowy 

 • Terapia mowy i komunikacji osób z autyzmem i zespołem Aspergera 

 • Logofobia, strach lęk przed mówieniem wynikający z wad wymowy, niepłynności 

OFERTA DLA RODZICÓW

 

 • Pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych

 • Pomoc w komunikowaniu się z dzieckiem

 • Pomoc w trakcie rozwodu, śmierci drugiego rodzica

 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów między rodzeństwem

 • Pomoc w komunikowaniu się w rodzinie

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH (TUS)
 
Są to zajęcia terapeutyczne prowadzone w grupach 6-8 osobowych, które mają na celu podniesienie poziomu kompetencji interpersonalnych dziecka m.in: radzenie sobie z wyrażaniem i rozumieniem emocji, asertywność, zawieranie i utrzymywanie znajomości, współpraca w grupie, rozwiązywanie konfliktów.

PSYCHOLOGICZNA OFERTA DLA MŁODZIEŻY

 

 • terapia indywidualna: lęk, depresja, chroniczny stres, traumy, tiki, zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne, poczucie własnej wartości, wycofanie, relacje z innymi, niska samoocena, zaburzenia zachowania, nieśmiałość, problemy społeczne, motywacja do nauki, samookaleczenia 

 • poprawa relacji rodzinnych 

 • motywowanie młodych sportowców

PSYCHOLOGICZNA OFERTA DLA DZIECI

 

 • Obserwacja dziecka w domu i przedszkolu 

 • Praca z problemami rodzinnymi (zaburzone relacje, więzi) 

 • Diagnoza i terapia problemów wychowawczych 

 • Zajęcia indywidualne z dzieckiem: lęk, stres, śmierć bliskiej osoby, rozwód rodziców, pojawienie się rodzeństwa, przeprowadzka, brak motywacji, wycofanie, niska samoocena itp

 • Logofobia, strach lęk przed mówieniem wynikający z wad wymowy, niepłynności